KONTAKTNÍ ADRESY

Vědecký sekretariát:
Mgr. Hana Hettychová
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 20
775 20 Olomouc
Tel.: +420 585 853 401
E-mail: hana.hettychova@fnol.cz
Registrace a ubytování:
Jitka Hýbnerová
Konferenční servis UP
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 125
Fax: +420 585 222 802
E-mail: jitka.hybnerova@upol.cz