REGISTRACE

Přihlášku je možné poslat elektronicky, poštou nebo faxem na Konferenční servis UP nejpozději do 15. 9. 2014.

 REGISTRAČNÍ POPLATKY (vč. 21% DPH): Platba do 15. 9. 2014 Platba po 15. 9. 2014
Lékaři / VŠ pracovníci – členové ČSKN/SSKN 1000,- Kč 1200,- Kč
Lékaři / VŠ pracovníci – nečlenové ČSKN/SSKN 1200,- Kč 1400,- Kč
Studenti postgraduálního studia 500,- Kč 700,- Kč
Střední zdravotnický personál 500,- Kč 700,- Kč
 ŠKOLA KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE
EEG basic nebo advanced 100,- Kč
EP basic nebo advanced 100,- Kč
fMRI basic nebo advanced 100,- Kč

Registrační poplatek je včetně 21% DPH a zahrnuje účast na odborném programu vč.  výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenských večerech, obědy a občerstvení během přestávek.
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii podpoří vybrané mladé neurofyziology  úhradou sjezdového poplatku.
Více informací na http://www.neurofyziologie.cz.

Registrační poplatek prosíme uhradit převodem:
Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc, Tř. Svobody 1035/14, CZ-779 00.
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 999021115
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

Pro platby ze zahraničí:
SWIFT code/ BIC: KOMBCZPPxxx
IBAN: CZ0901000000191096330227

Po 15. 9. 2014 nelze hradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace!
Kopii potvrzení o převodu registračního poplatku prosím zašlete na Konferenční servis UP buď faxem, nebo e-mailem.