ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY


 
PŘEDNÁŠKY:

  • Délka přednášky 10 minut.
  • Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD , flash disk (formát PDF, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, XP)
  • Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

 

ABSTRAKTA:

Pokyny pro zaslání abstraktu:

Anglický jazyk, formát MS Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 15. 9. 2014

  • Text v anglickém jazyce pošlete elektronicky na adresu: phlustik@upol.cz, Hana.hettychova@fnol.cz nejpozději do 15. 9. 2014.
  • Informace o přijetí přednášky/posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána do 8. 10. 2014.
  • Abstrakta přijatých sdělení budou publikována v časopise Clinical Neurophysiology, IF = 3,144