ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Termín konání: 15.–18. října 2014

Místo konání:

  • Arcibiskupský palác, Wurmova 9, Olomouc
  • Krajské Vlastivědné muzeum, nám. Republiky 822/6, Olomouc
  • Muzeum moderního umění, Denisova 824/47, Olomouc
  • Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

Jednací jazyk: český, slovenský, anglický