Škola klinické neurofyziologie

Koordinátor kurzů:
Doc.  MUDr. Robert Jech, Ph. D.

Anotace jednotlivých škol naleznete zde po kliknutí na jejich názvy:

* Elektroencefalografie – základy ↓

Elektroencefalografie – základy

Lektor:
MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.

Kurz je zaměřen prakticky na to jak pořídit EEG záznam – od přípravy pacienta k nastavení přístroje (vliv filtrů, zesílení, vzorkovací frekvence) k délce natáčení, stimulačním metodám až k digitální kosmetice záznamu. Ve druhé části kurzu se bude hovořit o korelaci EEG a dlouhodobého mapování, o nutnosti sledování stavu vědomí během natáčení a o nových možnostech a trendech zpracování EEG záznamu.

* Elektroencefalografie – pokročilí ↓

Elektroencefalografie – pokročilí

Lektoři:
MUDr. Jana Zárubová
MUDr. Martin Tomášek

 • Jednotná kritéria popisu EEG
 • Zajímavé EEG kasuistiky

Základem srozumitelné komunikace je používání jednotné terminologie. Seminář představí jasně definované kategorie pro popis a interpretaci EEG. Tyto mají pomoci popis EEG zjednodušit, sdílet a reprodukovat, nezávisle na pracovišti. Bude vysvětleno, jakých vyjádření je vhodné se v popisech vyvarovat. V rámci semináře bude vedena interaktivní diskuze nad doprovodnými kazuistikami.

* Funkční zobrazování – základy ↓

Funkční zobrazování – základy

Lektoři:
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, PhD.
Doc. MUDr. Robert Jech, PhD.

 • Princip fMRI
 • Klinické aplikace fMRI

V úvodní části bude vysvětlen princip funkční magnetické rezonance (fMR) založený na tzv. BOLD efektu. Budou vysvětleny základní typy experimentů (blokový design, event-related, resting-state) a způsoby individuální a skupinové analýzy. Na příkladech bude vysvětlen diagnostický potenciál a omezení této metody.

* Funkční zobrazování – pokročilí ↓

Funkční zobrazování – pokročilí

Lektoři:
Ing. Michal Mikl, PhD.
Prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.

 • analýza Resting state fMRI
 • nemoci mozku v obraze resting state fMRI

Lekce představí základní koncepci resting-state sítí analyzovaných prostřednictvím funkční magnetické rezonance (fMRI). V první části budou vysvětleny rozdíly resting-state fMRI od klasického (task-based či aktivačního) fMRI a to z hlediska zásad měření, plánování studie, zpracování dat, možností a limitací získaných informací. První část představí zejména technické a metodické principy. Ve druhé části se lekce zaměří na popis známých resting-state sítí včetně default-mode sítě. Lekce představí zjištěné odlišnosti v resting-state sítích u zdravých a nemocných jedinců (např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc) a jejich vztah ke kognitivním poruchám či možným kompenzatorním mechanismům.  Bude diskutován význam studia resting-state sítí pro hodnocení efektu terapie.

* Somatosenzorické evokované potenciály – základy ↓

Somatosenzorické evokované potenciály – základy

Lektor:
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

 • princip a typy SEP
 • SEP v klinické diagnostice
 • praktické cvičení

Kurz SEP pro začátečníky seznamuje účastníky se základními principy této metody s důrazem na určení běžných klinických aplikací. Důraz je kladen na fyziologii a patofyziologii vedení vzruchu, generátory vzruchu, sledované a hodnocené parametry SEP, stimulační a registrační parametry, základní vyšetřovací principy, závislosti SEP na zevních a vnitřních faktorech. Bude probráno klinické využití metody SEP v praxi v korelaci s neurologickým onemocněním. Kurz je určen pro zájemce, kteří metodu neznají a chtějí získat základní informace. Součástí kurzu bude praktická demonstrace

* Zrakové evokované potenciály – pokročilí ↓

Zrakové evokované potenciály – pokročilí

Lektor:
Doc. Ing. Jan Kremláček, CSc.

 • motion-onset VEPs
 • zraková ,,mismatch“ negativita
 • multifokální VEPs
 • hodnocení ,,habituace“ ve VEPs
 • praktické cvičení

Neurofyziologická škola bude věnována dvěma variantám vyšetření zrakových evokovaných potenciálů, které nejsou součástí standardu IFCN/IFCN. První variantou budou odpovědi na stimulace pohybujícím se podnětem v zorném poli (pohybové VEPs: M-VEPs), druhou jsou potenciály spojené s automatickou detekcí narušení temporální regularity (zraková „mismatch“ negativita: vMMN). Na klinických datech bude prezentována využitelnost a odlišná citlivost těchto metod v klinickém výzkumu a diagnostice, dále budou rozebrány metodické aspekty použití. Obě témata budou doplněna ukázkou hodnocení „habituace“ ve VEPs a zkušenostmi s multifokálními VEPs.

 

Program (*.PDF)

Čtvrtek 16.10.2014

14:00-14:50

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

ZBROJNICE UP OLOMOUC

Sál Václava III.

Sál Radeckého

Zasedací místnost
Zbrojnice UP Olomouc

Somatosenzorické EP – základy
Lektor (I. Štětkářová)

 • Princip a typy SEP
 • SEP v klinické diagnostice
Zrakové EP  – pokročilí
Lektor (J. Kremláček)

 • motion-onset VEPs
 • zraková ,,mismatch“ negativita
 • multifokální VEPs
 • hodnocení ,,habituace“ ve VEPs

15:00-15:50

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

ZBROJNICE UP OLOMOUC

Sál Václava III.

Sál Radeckého

Zasedací místnost
Zbrojnice UP Olomouc

Somatosenzorické EP  – hands on
Lektor (I. Štětkářová)

 • Praktické cvičení
Zrakové EP  – hands on
Lektor (J. Kremláček)

 • Praktické cvičení
EEG – základy
Lektor (S. Petránek)

 • Jak natočit EEG
 • Základy interpretace EEG

16:00-16:50

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

ZBROJNICE UP OLOMOUC

Sál Václava III.

Sál Radeckého

Zasedací místnost
Zbrojnice UP Olomouc

Funkční zobrazování – základy
Lektor (P. Hluštík)

 • Princip fMRI
 • Klinické aplikace fMRI
Funkční zobrazování – pokročilí
Lektor (M. Mikl)

 • analýza Resting state fMRI
 • Nemoci mozku v obraze resting state fMRI
EEG – pokročilí
Lektor (J. Zárubová)

 • Jednotná kritéria popisu EEG
 • Zajímavé EEG kasuistiky