PROGRAM


 

Středa 15. 10. Trends in Multiple Sclerosis
Čtvrtek 16. 10. 61. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Trends in Movement Disorders
Pátek 17. 10.
Sobota 18. 10.

Hlavní témata sjezdu:
Elektromyografie, elektroencefalografie, evokované potenciály, intraoperační monitorování, funkční mapování mozku, hluboká mozková stimulace Nervosvalová onemocnění, epilepsie, spánek, poruchy řízení motoriky, neurorehabilitace, kognitivní poruchy
Trends in the Neurophysiology of Multiple Sclerosis
Trends in the Neurophysiology of Movement Disorders

Neurofyziologická škola – basic a advanced
Workshop funkčního zobrazování (organizovaný Sekcí HuBraM)
Workshop počítačového zpracování EEG (Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky)

Vyžádanou plenární přednášku přednese prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. na téma Diagnostika polyneuropatie: pokrok a perspektivy.