ORGANIZÁTOŘI

Předseda sjezdu:

 • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Čestné předsednictvo sjezdu:

 • doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
  Předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • doc. MUDr. Pavol Kučera, Ph.D.
  Předseda Slovenské spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu SLS

Vědecký a programový výbor:

 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
 • prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
 • doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
 • prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 • doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
 • doc. MUDr. Pavol Kučera, Ph.D.
 • prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
 • doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Organizační výbor:

 • prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 • Mgr. Hana Hettychová
 • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
 • As. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Odborný garant:

 • prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.,
  přednosta Neurologické kliniky FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc