ONLINE PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

61. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII
http://www.czech-slovakneurophysiol2014.upol.cz
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM
TRENDS IN NEUROPHYSIOLOGY OF MOVEMENT DISORDERS AND MULTIPLE SCLEROSIS
http://www.trends-neurophysiol2014.upol.cz

Olomouc, 15.–18. 10. 2014


ON-LINE REGISTRACE BYLA UKONČENA
ZAREGISTROVAT A UHRADIT POPLATEK BUDE MOŽNÉ
NA MÍSTĚ U REGISTRACE.