Zbrojnice Univerzity Palackého
(vedle Arcibiskupského paláce)
Biskupské nám. 1
Olomouc

Zbrojnice UP Olomouc