English Version
Univerzita Palackého v Olomouci
Česká lékařská komora

Pod záštitou těchto odborných společností

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně
Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS
Společnost biomedicínského inženýrství a  lékařské informatiky ČLS JEP
Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP
International Parkinson and Movement Disorder Society